مزایای فضای کاری مشترک

تمایل مشاغل مبتنی بر بستر اینترت به کار کردن در محیطهای مشترک با سایرین باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود. افرادی هم که در منزل یا کافی شاپ کار میکنند بعد از مدتی از کار در این محیط ها خسته میشوند و تمایل به کار کردن در جایی دارند که بتوانند با افراد جامعه تعامل بیشتری داشته باشند. این فضاها مزایای زیادی دارند که به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد.

- کم کردن هزینه‌ها

به دلیل مبرا بودن از پرداخت آبونمان ماهیانه؛ هزینه های کار در فضای مشترک بسیار در مقایسه با فضای اختصاصی بسیار پایین تر هست.

- ایجاد شبکه‌

از مزایای فضای کار مشترک؛ تعامل با مدیران و متخصصین سایر حوزه های نظیر می باشد. بودن در کنار چنین افرادی باعث هم افزایی و انتقال تجربه خواهد شد

- فضای فعال و پویا

در فضای کاری مشترک به دلیل حضور گروه‌های مختلف و انسان‌های خلاق و غالباً جوان، فضایی پویا و فعال وجود دارد که انگیزۀ کاری را بالا می‌برد. افکار کاری جدیدی در ذهن تک تک افراد حاضر در این فضاها است که خود باعث ایجاد شور و هیجان کاری میشود.

- فقدان مسائل اجرایی

کار در فضای اشتراکی دارای مزیت رهایی از دغدغه هایی نظیر تامین هزینه لازم در تعمیرات و کارهای تاسیسیاتی می شود. تمامی این مسئولیت ها برعهده تیم اجرایی یا همان میزبان های این فضاها میباشد.

- خدمات اشتراکی

فضای کار اشتراکی باعث حذف هزینه های لازم برای تهیه تجهیزات مورد نیاز در تاسیس یک دفتر اختصاصی می گردد. این فضاها این امکانات را دارند و نیاز به هزینه اضافی از جانب شرکت کننده ها نمیباشد.

- روابط درون‌سازمانی

در فضای کار اشتراکی می توان از اشتراک تجربه بین کارمندان دو مجموعه در جهت بهبود هر کدام از کسب و کارهای بهره برد. و میتوان راه صحیح را از خطا به درستی تشخیص داد و تصمیمات بهتری اتخاذ کرد.

- روابط برون‌سازمانی

در فضای اشتراکی می توان از ارتباط یک مجموعه با سازمان های بیرونی برای ایجاد کوریدورارتباطی استفاده کرد. و با مجموعه بزرگتر و متنوع تر از تجربیات روبرو شد.

- آگاهی داشتن از رویدادها

در فضای کار اشتراکی دیگر خبری از فراموشی و یا از دست دادن ملاقات های کاری نیست و همگی در جهت برقرای این نوع ارتباط ها تلاش می کنند. و اینگونه شما میتوانید به همه قرار های خود برسید.

- دادن تجربه خود به دیگران

در فضایی که همگی تجربه کارهای گوناگون را دارند احتمال اینکه راه نرفته شما تجربه دیگران باشد زیاد است و شما می توانید از این افراد به جهت مشاوره استفاده کنید.

-زیاد شدن سازگاری و پیشرفت اجتماعی

در فضای کاری مشترک شعار یکی برای همه کاملا مصداق پیدا می کند. بطوریکه هرکس ابتدا باید منافع جمعی که در آن هست را سرلوحه خود کرده و سپس به عملی اقدام نمیاد.

امکانات فضای کار اشتراکی

ایجاد حق انتخاب وسیع به دلیل ارائه رقابتی امکانات توسط سایرین و یا توسط مجموعه خودی. تنوع در نوع و نحوه اراعه امکانات می تواند فرصتی برای معرفی این مجموعه هها به سایر متخصصین و همچنین رقبا باشد.